ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมงคลวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 เรียนฟรี

ดาวน์โหลด

- ใบสมัคร (word) , (pdf)

- หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว

- ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์

บริจาคสนับสนุนการศึกษา