โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2550  ผ่านเข้าอบรมค่าย 1 สาขาชีววิทยา ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 และค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ 1 รูป จาก (สอวน.) ศูนย์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา