รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับโล่ของท่านนายกรัฐมนตรี  ประกวดเรียงความหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ บอกเล่าความดีของคนรู้จัก" จากศูนย์คุณธรรม ปี 2550