รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับโล่ของท่านนายกรัฐมนตรี  ประกวดเรียงความหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ บอกเล่าความดีของคนรู้จัก" จากศูนย์คุณธรรม ปี 2550

P1250149.JPG P1250243.JPG P1250248.JPG

P1250249.JPG P1250250.JPG P1250262.JPG

P1250312.JPG P1250313.JPG