รางวัลชมเชย โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2558 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ 

  • สามเณรก้องไกล วันเทา
  • สามเณรสุขเสริม เจริญสุข
  • สามเณรพงศกร หลักทรัพย์

P_20150904_100814.jpg P_20150904_101107.jpg P_20150904_101511.jpg

P_20150904_102907.jpg P_20150904_104749.jpg P_20150904_104826.jpg

P_20150904_104913.jpg P_20150904_110126.jpg