รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี2553

DSC00008.jpg DSC00010.jpg DSC00013.jpg

DSC00029.jpg DSC00030.jpg DSC00035.jpg

DSC00214.jpg DSC00215.jpg DSC00230.jpg

DSC00247.jpg DSC00248.jpg DSC00249.jpg

DSC00254.jpg DSC00256.jpg DSC00258.jpg

DSC00260.jpg DSC00263.jpg DSC00267.jpg

DSC00270.jpg DSC00272.jpg DSC00275.jpg

DSC00278.jpg DSC00282.jpg DSC00283.jpg

DSC09989.jpg DSC09994.jpg DSC09995.jpg

DSC09997.jpg