รางวัลการประกวดการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน "สันติวิธีเพื่อวิถีแห่งสันติ" งานมหกรรมตุลาประชาธิปไตย เนื่องในวาระรำลึก 30 ปี 6 ตุลา : ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน