คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทางโรงเรียนของเรา ในวันที่ 7 มีนาคม 2549

DSC09134.JPG DSC09135.JPG DSC09138.JPG

DSC09141.JPG DSC09142.JPG thammongkol.jpg