อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พร้อมผู้อำนวยการ สำนักห้องสมุด มาเยี่ยม และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสามเณร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549