อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พร้อมผู้อำนวยการ สำนักห้องสมุด มาเยี่ยม และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสามเณร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

DSC08603.JPG DSC08605.JPG DSC08606.JPG

DSC08610.JPG DSC08611.JPG DSC08615.JPG