คณะกรรมการ การประเมินภายใน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 12 มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2549

DSC01444.JPG DSC01445.JPG DSC01484.JPG

IMG_3233.JPG IMG_3234.JPG IMG_3250.JPG

IMG_3275.JPG