ผู้อำนวยการ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการจัดทำห้องสมุดโรงเรียน

klaeng.jpg klaeng01.jpg klaeng02.jpg

klaeng03.jpg klaeng04.jpg klaeng05.jpg

klaeng06.jpg klaeng07.jpg klaeng08.jpg

klaeng09.jpg klaeng10.jpg