คณะครู อาจารย์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.ระยอง มาเยี่ยมชมการจัดห้องสมุด โรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

huayyangsuksa01.jpg huayyangsuksa02.jpg huayyangsuksa03.jpg

huayyangsuksa04.jpg huayyangsuksa05.jpg huayyangsuksa06.jpg

huayyangsuksa07.jpg huayyangsuksa08.jpg huayyangsuksa09.jpg

huayyangsuksa10.jpg huayyangsuksa11.jpg huayyangsuksa12.jpg