คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่คำวิทยา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 20 รูป/ท่าน มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ งานปกครอง การเงินธุรการ ห้องสมุด และด้านกิจกรรม ทางโรงเรียนมงคลวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง