คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่คำวิทยา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 20 รูป/ท่าน มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ งานปกครอง การเงินธุรการ ห้องสมุด และด้านกิจกรรม ทางโรงเรียนมงคลวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

maekum.jpg maekum01.jpg maekum02.jpg

maekum03.jpg maekum04.jpg maekum05.jpg

maekum06.jpg maekum07.jpg maekum08.jpg

maekum09.jpg maekum10.jpg maekum11.jpg

maekum12.jpg