คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ2 จากสมศ. เข้าประเมินโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

onesqa03.jpg onesqa06.jpg onesqa07.jpg

onesqa09.jpg onesqa11.jpg onesqa13.jpg

onesqa15.jpg onesqa18.jpg onesqa21.jpg

onesqa22.jpg onesqa23.jpg onesqa25.jpg

onesqa26.jpg onesqa28.jpg onesqa29.jpg

onesqa30.jpg onesqa31.jpg onesqa33.jpg

onesqa34.jpg onesqa38.jpg onesqa39.jpg

onesqa40.jpg onesqa45.jpg onesqa47.jpg

onesqa48.jpg onesqa57.jpg onesqa61.jpg

onesqa62.jpg onesqa65.jpg onesqa66.jpg

onesqa73.jpg onesqa75.jpg