คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ.สุรินทร์ นำนักเรียนมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และการบริหารงานโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551

kakho01.jpg kakho02.jpg kakho03.jpg

kakho04.jpg kakho05.jpg kakho06.jpg

kakho07.jpg kakho08.jpg kakho09.jpg

kakho10.jpg kakho11.jpg kakho12.jpg

kakho13.jpg kakho14.jpg kakho15.jpg

kakho16.jpg kakho17.jpg kakho18.jpg

kakho19.jpg kakho20.jpg