คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การบริหารงานโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551

petchaboon01.jpg petchaboon02.jpg petchaboon03.jpg

petchaboon04.jpg petchaboon05.jpg petchaboon06.jpg

petchaboon07.jpg petchaboon08.jpg petchaboon09.jpg

petchaboon10.jpg petchaboon11.jpg petchaboon12.jpg

petchaboon13.jpg petchaboon14.jpg