คณะครูอาจารย์ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มาศึกษาดูงาน ระบบการเรียนการสอน ระบบ ICT ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา วันที่ 16 กรกฎาคม 2551