คณะครูอาจารย์ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มาศึกษาดูงาน ระบบการเรียนการสอน ระบบ ICT ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

P7160233.JPG P7160234.JPG P7160236.JPG

P7160241.JPG P7160245.JPG P7160247.JPG

P7160248.JPG P7160253.JPG P7160255.JPG

P7160258.JPG P7160259.JPG P7160260.JPG

P7160262.JPG P7160263.JPG P7160266.JPG

P7160267.JPG P7160268.JPG P7160269.JPG

P7160270.JPG P7160272.JPG