คณะครูอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณมงคล จ.ตราด มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552