คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงาน การบริหารงานและการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

kusonsamakorn01.jpg kusonsamakorn02.jpg kusonsamakorn03.jpg

kusonsamakorn04.jpg kusonsamakorn05.jpg kusonsamakorn06.jpg

kusonsamakorn07.jpg kusonsamakorn08.jpg kusonsamakorn09.jpg

kusonsamakorn10.jpg kusonsamakorn11.jpg kusonsamakorn12.jpg

kusonsamakorn13.jpg kusonsamakorn14.jpg kusonsamakorn15.jpg

kusonsamakorn16.jpg kusonsamakorn17.jpg kusonsamakorn18.jpg

kusonsamakorn19.jpg kusonsamakorn20.jpg