คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี มาศึกษาดูงาน การบริหาร จัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

tpts01.jpg tpts02.jpg tpts03.jpg

tpts04.jpg tpts05.jpg tpts06.jpg

tpts07.jpg tpts08.jpg tpts09.jpg

tpts10.jpg tpts11.jpg tpts12.jpg

tpts13.jpg tpts14.jpg tpts15.jpg

tpts16.jpg tpts17.jpg tpts18.jpg

tpts19.jpg tpts20.jpg tpts21.jpg

tpts22.jpg tpts23.jpg tpts24.jpg