คณะอาจารย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม มาชมนิทรรศการ ระบบบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553