ผู้อำนวยการ กองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน เมื่อวันที่  14 กันยายน 2553