ผู้อำนวยการ กองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน เมื่อวันที่  14 กันยายน 2553

CIMG5727.jpg CIMG5739.jpg CIMG5740.jpg

CIMG5741.jpg CIMG5747.jpg CIMG5750.jpg

CIMG5754.jpg CIMG5755.jpg CIMG5756.jpg

CIMG5757.jpg CIMG5758.jpg CIMG5759.jpg