คณะครูอาจารย์และสามเณร โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา จ.แพร่ มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553