คณะครูอาจารย์และสามเณร โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา จ.แพร่ มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553

DSCF2864.jpg DSCF2881.jpg DSCF2882.jpg

DSCF2883.jpg DSCF2887.jpg DSCF2891.jpg

DSCF2893.jpg DSCF2897.jpg DSCF2903.jpg

DSCF2905.jpg DSCF2906.jpg DSCF2907.jpg

DSCF2910.jpg DSCF2920.jpg DSCF2921.jpg

DSCF2922.jpg DSCF2925.jpg DSCF2926.jpg

DSCF2929.jpg DSCF2934.jpg