นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

DSC00896.jpg DSC00900.jpg DSC00902.jpg

DSC00910.jpg DSC00914.jpg DSC00917.jpg

DSC00920.jpg DSC00921.jpg DSC00939.jpg

DSC00941.jpg DSC00943.jpg DSC00944.jpg

DSC00959.jpg DSC00961.jpg DSC00966.jpg