ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554