ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

DSCF3121.jpg DSCF3123.jpg DSCF3124.jpg

DSCF3125.jpg DSCF3127.jpg DSCF3128.jpg

DSCF3129.jpg DSCF3130.jpg DSCF3133.jpg

DSCF3137.jpg DSCF3141.jpg DSCF3148.jpg

DSCF3151.jpg DSCF3156.jpg