คณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ จ.ตาก มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555

DSC01908.jpg DSC01909.jpg DSC01910.jpg

DSC01911.jpg DSC01915.jpg DSC01922.jpg

DSC01923.jpg DSC01924.jpg DSC01925.jpg

DSC01926.jpg DSC01927.jpg DSC01929.jpg

DSC01930.jpg DSC01934.jpg DSC01935.jpg

DSC01938.jpg