คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเสือ จ.ตาก  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555