คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเสือ จ.ตาก  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

DSC02021.jpg DSC02022.jpg DSC02023.jpg

DSC02024.jpg DSC02027.jpg DSC02029.jpg

DSC02030.jpg DSC02031.jpg DSC02036.jpg

DSC02038.jpg DSC02039.jpg DSC02040.jpg

DSC02041.jpg DSC02042.jpg DSC02043.jpg

DSC02049.jpg DSC02050.jpg