กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2564

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 09.30 น. ทอดผ้ากฐิน

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร

[ดาวน์โหลดฏีกากฐิน]


บริจาคสนับสนุนการศึกษา