คลิกภาพ เพื่อชมคลิปผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ 'ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'
โครงการประกวดคลิป เนื่องในวันคุมครองโลก (Earth day)

ผลงาน....'เปลี่ยนวิถีชีวิต'....

โดยทีม MKV

สามเณรมนชิต  ไพรบึง  ม.5
สามเณรปัญญา  โตวงศ์  ม.4
สามเณรเดโชชัย  แสนสา  ม.2

โรงเรียนมงคลวิทยา  จ.ระยอง