โรงเรียนมงคลวิทยา จ.ระยอง ขอแสดงความยินดีกับสามเณรมนชิต ไพรบึง และพระสุธน อิ่มแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามลำดับ

 

 

 


บริจาคสนับสนุนการศึกษา