" ทั้งโรงเรียนและวัดนี้ เหมือนกันอยู่อย่าง
คือ สร้างขึ้นด้วยคุณธรรม "

 

ในความก้าวหน้าทันสมัยในเทคโนโลยีและระบบการเรียนการสอน
สิ่งที่ สำคัญยิ่งกว่าความเก่ง ในทัศนะของท่านเจ้าอาวาส
ก็คือ “ความดีงาม
ที่สั่งสมอยู่ในสำนึกของนักเรียนสามเณรแต่ละคน

(อ่านต่อ คลิก)