ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป)

  วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๐ .๐๐ น. - ๑๐.๕๐ น.

 

 

 

บริจาคสนับสนุนการศึกษา