รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พระมหาวุฒิชัย ชูเสน
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรขวัญยืน เกตุหนู
  • รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามเณรสุริยัน สีหมาตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรสิงหา ตั้งจิตวัฒนากูล
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรเจตนรินทร์ ฉุนโต , สามเณรคงสิริ เนินลพ

DSC00952.jpg DSC00976.jpg DSC00977.jpg

DSC00979.jpg DSC00984.jpg DSC00986.jpg

DSC00988.jpg DSC01019.jpg DSC01023.jpg

DSC01028.jpg DSC01046.jpg DSC01048.jpg

DSC01050.jpg DSC01058.jpg DSC01059.jpg

DSC01077.jpg DSC01114.jpg DSC01117.jpg

DSC01133.jpg DSC01134.jpg DSC01137.jpg

DSC01141.jpg DSC01142.jpg DSC01154.jpg

DSC08975.JPG DSC08976.JPG DSC08977.JPG

DSC08978.JPG DSCN3555.jpg