รางวัลการประกวดการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน "สันติวิธีเพื่อวิถีแห่งสันติ" งานมหกรรมตุลาประชาธิปไตย เนื่องในวาระรำลึก 30 ปี 6 ตุลา : ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน 

IMG_4856.jpg IMG_4857.jpg IMG_4860.jpg

IMG_4861.jpg IMG_4871.jpg IMG_4872.jpg

IMG_4880.jpg IMG_4881.jpg IMG_4895.jpg

IMG_4896.jpg IMG_4897.jpg IMG_4898.jpg

IMG_4902.jpg IMG_4905.jpg IMG_4910.jpg

IMG_4917.jpg IMG_4918.jpg IMG_4926.jpg

IMG_4933.jpg IMG_4952.jpg IMG_4954.jpg

IMG_4967.jpg IMG_4977.jpg IMG_4978.jpg

IMG_4986.jpg IMG_4996.jpg IMG_4999.jpg

IMG_5000.jpg IMG_5001.jpg IMG_5002.jpg

IMG_5004.jpg IMG_5005.jpg