รางวัลชนะการประกวด เทคนิคการสร้างสรรค์ e-book ครั้งที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประเภท มัธยมศึกษา "ทีม" จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park ) วันที่ 8 ธันวาคม 2549

notebook-003.jpg notebook-004.jpg tkpark-006.jpg

tkpark-010.jpg tkpark-011.jpg tkpark-012.jpg

tkpark-015.jpg tkpark-024.jpg tkpark-025.jpg

tkpark-028.jpg tkpark-029.jpg tkpark-031.jpg

tkpark-033.jpg tkpark-035.jpg tkpark-037.jpg

tkpark-041.jpg tkpark-045.jpg tkpark-046.jpg

tkpark-047.jpg tkpark-049.jpg