คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเสือ จ.ตาก  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

คณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ จ.ตาก มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

คณะครูอาจารย์และสามเณร โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา จ.แพร่ มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553

ผู้อำนวยการ กองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน เมื่อวันที่  14 กันยายน 2553

คณะอาจารย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม มาชมนิทรรศการ ระบบบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี มาศึกษาดูงาน การบริหาร จัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงาน การบริหารงานและการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณมงคล จ.ตราด มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552

คณะครูอาจารย์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ระบบการปกครองนักเรียน (สภานักเรียน) ระบบ ICT เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มาศึกษาดูงาน ระบบการเรียนการสอน ระบบ ICT ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การบริหารงานโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551

คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ.สุรินทร์ นำนักเรียนมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และการบริหารงานโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551