คณะครูอาจารย์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ระบบการปกครองนักเรียน (สภานักเรียน) ระบบ ICT เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

P8150758.JPG P8150760.JPG P8150761.JPG

P8150762.JPG P8150763.JPG P8150782.JPG

P8150784.JPG P8150785.JPG P8150787.JPG

P8150788.JPG P8150789.JPG P8150790.JPG

P8150791.JPG P8150792.JPG P8150795.JPG

P8150796.JPG P8150800.JPG P8150801.JPG

P8150805.JPG P8150808.JPG